Privacyverklaring Slingertijd

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Slingertijd.

Slingertijd doet er alles aan om het opgroeien van jouw kinderen vertrouwd te verzamelen! Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel hiervan! In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens en met die van jouw kinderen omgaan. Wanneer er gesproken wordt over jouw persoonsgegevens bedoelen we hiermee ook expliciet de persoonsgegevens van jouw kinderen.

Allereerst…

Maar eerst dit: als gebruiker van Slingertijd kun je herinneringen uploaden die privacygevoelige informatie kunnen bevatten (denk hierbij aan foto’s en video’s). Slingertijd is een besloten netwerk en je bent zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de geportretteerde personen alvorens je een foto’s of video post!

Ons doel

Ons doel is natuurlijk te zorgen dat opgroeien onvergetelijk wordt. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens jou kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres of geboortedatum. Ook kan een foto als persoonsgegeven worden aangemerkt.
In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van jouw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou of jouw kinderen?
Wij willen je graag goed van dienst zijn zoals je van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat je gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van jou of jouw kinderenvragen:

Voornaam

Geboortedatum

Achternaam

E-mailadres

Privacygevoelige informatie in de door jou geüploade posts (hierna content)

Geslacht

Adres

2. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt om een dienst bij ons af te nemen, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen jouw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Wanneer doen wij dit?

1

Het belangrijkste is dat wij jou zo goed mogelijk kunnen helpen om een slinger/tijdlijn voor jouw kinderen samen te kunnen stellen. Wij zullen de benodigde persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken.

Als je bij ons een account en/of slinger aanmaakt.

2

Wij houden jou met jouw toestemming graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Slingertijd. Daarnaast brengen wij jou periodiek op de hoogte van onze dienstverlening. Uiteraard alleen als je hiervoor niet uitgeschreven bent.

Alleen met jouw toestemming of als je hiervoor nog niet bent afgemeld.

3

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor jou te houden. Zo gebruiken wij jouw gegevens om zoveel mogelijk voor jou relevante inhoud op onze website te presenteren.

Als je onze website bezoekt. Wij doen dit op basis van gerechtvaardigd belang.

4

Als je vragen of klachten hebt, dan proberen wij je zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen jouw persoonsgegevens nodig.

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

5

Als wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van te voren om jouw toestemming.

Alleen met jouw toestemming.

6

Als je een fotoboek besteld hebben we jouw persoonsgegevens nodig om de bestelling correct af te kunnen leveren

Alleen wanneer je een fotoboek besteld.

Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting.

3. Wij houden je graag op de hoogte van interessante informatie over voor jou relevante diensten van Slingertijd.

Wij kunnen jou relevante informatie sturen over eigen diensten, tenzij je hebt aangegeven deze informatie liever niet te willen ontvangen.
Uiteraard pas nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven.
Je kunt je altijd afmelden.
Wij bieden je de mogelijkheid om je voor deze berichtgeving uit te schrijven wanneer je wilt! Bij mailings kun je dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de mailing.

4. Wij willen je graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze websites en het doen van interessante aanbiedingen.

Wij willen je graag diensten aanbieden die voor jou interessant, relevant, op maat en gebruiksvriendelijk zijn!
Wij willen je graag extra goed van dienst zijn en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze diensten zoveel mogelijk vergroten. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je aanbiedingen te sturen waarvan wij denken dat je ze interessant vindt. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonlijke voorkeuren om voor je relevante inhoud op de website te presenteren.
Wij maken de inhoud van onze website zo relevant mogelijk voor je.
Als je een website bezoekt is het fijn om direct de voor jou relevante en interessante informatie getoond te krijgen. Daar helpen wij graag aan mee! Op basis van de eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld besluiten de inhoud van de website op jouw voorkeuren aan te passen.

5. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door jou gevraagde dienst. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens.

Bij een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen. In dat geval kan het voor komen dat wij jouw persoonsgegevens met deze partijen delen.
De meeste externe partijen ondersteunen ons met het leveren van de door jou gevraagde dienst. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens.
Ondersteunende externe diensten. Bij het leveren van een dienst maken wij soms gebruik van externe partijen die ons hiermee ondersteunen. Denk hierbij aan de financiële afhandeling van de betalingen; hiervoor gebruiken wij een betaalprovider. Wij maken met deze partijen duidelijke afspraken over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen jouw persoonsgegevens worden gebruikt.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen in de volgende categorieën:

  • Betaalproviders;
  • Hostingproviders;
  • Externe dienstverleners;
  • Printservice dienstverleners;

6. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook jouw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn.

7. Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

Wij beveiligingen jouw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen.
Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Diensten zijn zodanig ingericht dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Slingertijd hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.
Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken.
Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘bewerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

8. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Wil je graag weten welke rechten je hebt op grond van de privacywetgeving?
Op basis van de toepasselijke wetgeving heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen.
Neem dan hiertoe contact op met ons via onderstaande contactgegevens:

Contact:

Als je opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, dan kun je contact met ons opnemen via een e-mail naar: info@slingertijd.nl

9. Mobiele app

We maken gebruik van een dienst geleverd door OneSignal om push-notificaties naar Android en iOS-apparaten te sturen. Door het gebruiken van onze Android of iOS-app zal een unieke identificatiecode en algemene informatie over je apparaat (type, merk, versie) worden doorgegeven aan OneSignal. Zo kunnen we vervolgens push berichten doelgericht naar jou sturen.
Je kunt van OneSignal gerelateerde gegevensverzameling afzien door de app van je toestel te verwijderen, door het intrekken van push-notificatie permissies op je apparaat en aanpassing van de advertentie instellingen op je toestel, of door het sturen van een bericht aan OneSignal via hun contactformulier. Lees meer over de gegevensverwerking van OneSignal in de privacyverklaring van OneSignal (https://onesignal.com/privacy_policy)

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Gebruik van persoonsgegevens: Voornaam

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van Slingertijd hebt opgegeven, worden als volgt gebruikt: jouw voornaam wordt gebruikt om een account of slinger aan te kunnen maken.

Gebruik van persoonsgegevens: Achternaam

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van Slingertijd hebt opgegeven, worden als volgt gebruikt: jouw achterrnaam wordt gebruikt om een account of slinger aan te kunnen maken.

Gebruik van persoonsgegevens: Geboortedatum

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van Slingertijd hebt opgegeven, worden als volgt gebruikt: jouw geboortedatum wordt gebruikt om een account aan te kunnen maken of om de leeftijd ten tijde van een post te kunnen duiden.

Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van Slingertijd hebt opgegeven, worden als volgt gebruikt: jouw e-mailadres wordt gebruikt ten behoeve van toegangscontrole alsmede eerste contactgegeven.

Gebruik van persoonsgegevens: Geslacht

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van Slingertijd hebt opgegeven, worden als volgt gebruikt: het geslacht wordt gebruikt om een account of slinger aan te kunnen maken.

Gebruik van persoonsgegevens: Adres

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van Slingertijd hebt opgegeven, worden als volgt gebruikt: het adres wordt alleen gevraagd als je een fotoboek besteld en is nodig om het geprinte fotoboek te kunnen verzenden.

Gebruik van persoonsgegevens: Privacygevoelige informatie in de door jou geüploade posts/items

Slingertijd stelt je in staat om foto’s, video’s, documenten, uitspraken, weetjes en dergelijken te kunnen verzamelen. Het kan hierbij voorkomen dat deze posts privacygevoelige informatie bevatten. Gebruik alsmede toestemming van derden tot gebruik hiervan is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.

Beveiliging

Slingertijd besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Slingertijd, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen

Het versienummer van dit document is 1.0 en dateert van 01 december 2018. Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen in het privacy statement.